Từ điển Đức - Nga:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây nga từ và bản dịch cho "hervorstechen":
Đức Nga
Vì vậy, đây là cách bạn nói "hervorstechen" trong nga.
 
Đến nay, 4,756,398 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 25,209 vào ngày hôm nay.
Thẻ: hervorstechen, бросаться в глаза, выделяться, выдаваться, выступать, Từ điển Đức - Nga, Đức, Nga
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi aufrussisch.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0225 / 0.0144 (36)
Quay lại đầu trang