Tại thời điểm này, các Từ điển Đức - Nga có một số 6,773 từ trong đức cũng như 105,337 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 4,756,397 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 25,209 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đức - Nga, Đức, Nga, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đức, dịch vụ Đức-Nga, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi aufrussisch.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0102 / 0.0053 (18)
Quay lại đầu trang