6,773 բառեր. 105,337 Թարգմանություններ է.
4,756,397 բառերը / արտահայտությունները, 25,209 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Ռուսերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է aufrussisch.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0121 / 0.0070 (18)
Վերադառնալ սկիզբ